Szabályzat

NMRD

A szabályzat célja megfelelő kereteket biztosítani a játékosok számára, és minden, a NMRD klán tagjára egyformán vonatkozik. A Klánszabályzat nem kívánságlista, hanem mindenkire kötelező érvényű!

- A ts használata mindenki számára 18 órától kötelező!!!

- Ha a speciális ablak felbukkan, minden játékban lévő játékosnak kötelező a ts-en a gyülekező szobába belépni!

- CW alatt, minden beszéd tilos!!! Csak a taktikát mondó, irányító személy beszél. A csatát irányító szava szent, és megkérdőjelezhetetlen!!! A CW csata kezdete után, minden beírogatás, klikkelés tilos, kivétel ez alól, ha az irányító kéri, vagy a csata szempontjából fontos közölnivalónk van!

- A tagok klánra, rangra, korra való tekintet nélkül kötelesek egymást tiszteletben tartani!

- A klán csatornáin / TS, Klán chat,/ tilos a vallási, felekezeti, politikai nézetek terjesztése, hirdetése, megvitatása. Tartsuk tiszteletben egymás politikai, vallási nézetét, hovatartozását!

- A klán tagok random csatában is úgy viselkedjenek, hogy ők a NMRD klán nevére szégyent ne hozzanak! Ne vezetőségnek kelljen konfrontálódnia káromkodás, csapattársak sértegetése miatt! A vezetőség minden ilyen cselekedetet elítél, és szigorúan szankcionál!

- Az olyan kérdésekben, melyeket jelen szabályzat nem foglal magában, a klán vezetősége közösen hoz döntést.

- A szabályzat módosítására a klán bármely tagja tehet javaslatot, melyről a vezetőség együtt dönt.

- Amennyiben két klán tagnak problémája van egymással, kéretik kulturáltan megbeszélni. Amennyiben nem sikerül közös nevezőre jutni, kérjék fel valamelyik vezetőségi tagot moderátornak.

- Minden tagnak, aki előreláthatólag 14 napig nem tud játékban lenni, kötelessége valamelyik vezetőt tájékoztatni távollétéről! A huzamosabb ideig passzív játékosoktól megválunk.

- Minden tag számára tilos akármilyen tiltott mod használata, aki mégis használ ilyet és kiderül az eltávolításra kerül.

-A klántagoktól elvárjuk a kultúrált viselkedést ts-en nagyobb létszámú szobákban, ebbe tartozik a böfögés, röfögés, okádás...stb. kerülése.

-A klán csaták (CW) alatt kötelező a gold lőszer használata!